شورای فرهنگی، دینی شورای فرهنگی، دینی روابط عمومی و شورای فرهنگی، دینی
رقابت بیش از 285 نفر درمرحله استانی مسابقات قرآنی و نماز صنعت آب و برق لرستان
شورای فرهنگی، دینی
پیام فرا رسیدن ایام ماه محرم ، دبیر شورای فرهنگی و دینی برق لرستان
شورای فرهنگی، دینی
7 تیر سالروز شهادت مظلومانه دکتر شهید بهشتی و دکتر شهید حسن عباسپور گرامی باد
روابط عمومی و شورای فرهنگی، دینی

شورای فرهنگی، دینی
رقابت بیش از 285 نفر درمرحله استانی مسابقات قرآنی و نماز صنعت آب و برق لرستان
1400/6/3
شورای فرهنگی، دینی
پیام فرا رسیدن ایام ماه محرم ، دبیر شورای فرهنگی و دینی برق لرستان
1400/5/18
روابط عمومی و شورای فرهنگی، دینی
7 تیر سالروز شهادت مظلومانه دکتر شهید بهشتی و دکتر شهید حسن عباسپور گرامی باد
1400/4/7
شانزدهمین جشنواره مسابقه قرآن و نماز  فرزندان همکار صنعت آب و برق سال 1400
شانزدهمین جشنواره قرآن و نماز ویژه فرزندان همکاران وزارت نیرو
1400/3/26
روابط عمومی و شورای فرهنگی، دینی
7 تیر سالروز شهادت مظلومانه دکتر شهید بهشتی و دکتر شهید حسن عباسپور گرامی باد
1400/4/7
دعای هر روز ماه مبارک رمضان با ترجمه
دعای هر روز ماه مبارک رمضان با ترجمه
1400/2/1
ويژه همکاران و همسران همکار صنعت آب و برق
اعلام نتایج سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو
1399/7/15
متن دیدار مقام معظم رهبری(مدظله العالی)با هیأت دولت به مناسبت هفته دولت (دوم شهریور 99)
متن دیدار مقام معظم رهبری(مدظله العالی)با هیأت دولت به مناسبت هفته دولت (دوم شهریور 99)
1399/6/27