آخرین اخبار
در راستای برنامه های گذر از پیک بار ، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان به همراه مسئولین استانداری ،شهرداری خرم آباد و شرکت توزیع  از معابر و پارک های سطح شهر خرم آباد بازدید کرد.
در راستای برنامه های گذر از پیک بار ، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان به همراه مسئولین استانداری ،شهرداری خرم آباد و شرکت توزیع  از معابر و پارک های سطح شهر خرم آباد بازدید کرد.
تلاش بی وقفه نیروهای جهادی شرکت توزیع برق لرستان برای خدمت رسانی به مردم در برف و کولاک
تلاش بی وقفه نیروهای جهادی شرکت توزیع برق لرستان برای خدمت رسانی به مردم در برف و کولاک
بایگانی خبر
تنظیمات قالب