صفحه اصلي > معرفی امور فرهنگی و دینی 
 

مدیر امور فرهنگی و دینی: مهدی حیدری زاد

ایمیل: heydarizad(at)ledc(dot)ir 

شماره تماس: 06633228001  

 

فرهنگ، مايه هاي فکری و ارزشي يک جامعه است که اساس کنش هاي انساني قرار مي گيرد و شامل باورها، شناخت ها، رفتارها، گرايش ها و کردارها است در سال هاي اخير فرهنگ بيش از پيش مورد توجه انديشمندان و متفکران قرار می­گیرد. 

مدیریت امور فرهنگی و دینی شرکت توزیع نیروی برق لرستان  وابسته به امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو مي‌­باشد که کلیه امور مربوط به تشکل­های علمی، فرهنگی، سیاسی و نشریات فرهنگی و دینی توسط مدیر و کارشناسان این مجموعه صورت می گیرد. 

شرح وظايف مديريت امور فرهنگي و اجتماعی 

 • تهيه طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي، علمي، تحقيقاتي، هنري
 • تهيه و اجراي طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي
 • ايجاد ارتباط و همكاري با مراکز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي کشور
 • تهيه برنامه هاي مختلف و تشويق و ترغيب کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم و همچنين شرکت در فعاليتهاي هنري، اردوها و جشنواره ها
 • انتشار و ترويج ارزشهاي اسلامي از طريق تهيه فيلم و عكس
 • برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي همکاران
 • برگزاري مسابقات داخل شرکت و تشويق و ترغيب همکاران براي شرکت در مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي و هنري
 • تهيه گزار شهاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته
 • برگزاری مراسمها ، جشنها
 • برنامه ریزی اردوها و بازدیدها
 • برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی فوق برنامه
 • برنامه ریزی نشستها و جلسات پرسش و پاسخ
 • دبیری شورای فرهنگی و پیگیری انجام مصوبات آن
 • انعکاس اخبار فرهنگی
 • ثبت در درگاه امور فرهنگی و دینی سحاب وزارت نیرو
 • جلسات کمیته امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ بروزرسانی :

1399-5-27